luni, 1 iunie 2015

ENERGIA LIBERĂDespre Noile TEHNOLOGII
şi
ENERGIA LIBERĂ 
(„Energia Punctului Zero”)

Iată că acum a sosit şi momentul de a iniţia o altă 
Categorie-Subiect care are încă o foarte mare 
importanţă în vieţile fiecăruia dintre noi, 
cei prezenţi pe Planetă şi încă supuşi rigorilor 
Planului Fizic : despre Noile Tehnologii
bazate pe Energii Alternative şi mai ales pe 
FREE ENERGY” sau „Energia Liberă” sau, 
cum mai este cunoscută, ca „Energia Punctului Zero”...

Pentru că în cadrul acestui Subiect vom veni
 cu articole, zic eu, foarte interesante – 
atât despreDATE FUNDAMENTALE care 
certifică acest aspect legat de „Free Energy”, 
cât şi cu elemente practice, cu invenţii-prototipuri,
 mai ales din cele accesibile şi deja create şi 
standardizate pentru producţie – probabil 
că veţi intra mai des în această 
Categorie-Subiect, pentru a vedea 
„ce mai este nou”, legat de acest Subiect 
(mai ales că vom aduce şi informaţii venite
 de la alte Surse – cu articole create de către 
autorii unor site-uri care promovează în mod
 direct şi foarte dinamic acest domeniu atât 
de viu şi dinamic !).


Însă, pentru acest articol introductiv, doresc 
să ofer câteva prime elemente despre ce 
înseamnă această „Free Energy” sau „ENERGIE
 A PUNCTULUI ZERO” şi „cum stă treaba” 
cu aceste „Dispozitive de Energie Liberă” de 
care „vuieşte Netul” şi de care marea majoritate
 aţi auzit şi... cam atât : ce-i cu aceste 
dispozitive şi de ce nu au apărut încă pe 
„piaţă” ? – deşi atât de mulţi vorbesc despre ele, 
venind cu scheme şi informaţii atât de „precise”
 despre funcţionarea şi funcţionalitatea acestora,
 şi cu mari promisiuni despre punerea lor în
 practică în „cât mai curând timp posibil” ...


Pentru aceasta, cel puţin în acest articol vom
 fi ajutaţi şi ghidaţi de informaţii oferite
 inclusiv deFondatori prin Sal Rachele
care ne transmit atât de limpede şi, în 
acelaşi timp atât de elegant, informaţii 
fundamentale, inclusiv de acest tip, ca cele 
abordate în acest subiect.


Aşadar, FONDATORII, prin vocea lui 
Sal Rachele, afirmă că, pentru ca tehnologia 
bazată pe „Punctul Zero” să poată prolifera
 în lumea noastră, conştiinţa fiecăruia trebuie
 să se deschidă ideii că este posibil ca să trăim 
într-un OCEAN DE ABUNDENŢĂ INFINITĂ.

Unii specialişti în fizică nucleară au demonstrat
 deja că Universul conţine o cantitate aproape 
infinită de energie potenţială.

Pe măsură ce sufletele evoluează pe Pământ şi
 renunţă la credinţa în insuficienţa resurselor, în
 lipsuri şi limitări, ele vor crea un câmp 
puternic de „conştiinţă a prosperităţii”
care se va răspândi şi va transforma câmpul
 eteric al Pământului suficient de mult, încât
 să permitădispozitivelor bazate pe Energia 
Punctului Zero să funcţioneze fără probleme
 şi cu exactitate.

Din cauză că suntem „Fiinţe electro-magnetice”,
 câmpul nostru electromagnetic ne afectează
 experimentele – în special pe acelea care au de
-a face cu mecanica cuantică şi cu Punctul Zero.

Acest lucru a fost demonstrat în experimentele
 cuantice.

Observatorul afectează ceea ce observă. 
Pe drept cuvânt, observatorul este ceea ce
 observă, pentru că toate Una sunt.
Conştiinţa afectează funcţionarea dispozitivelor
 tehnologice. Acest fapt este demonstrat cu 
uşurinţă în laboratorul de fizică cuantică, dar 
se aplică şi la iniţierea noilor tehnologii, care 
nu sunt acceptate uşor de către oamenii de ştiinţă
 „oficiali”.

Convingerea că ceva nu va funcţiona 
afectează rezultatul experimentelor
Mulţi dintre inventatori au dezvoltat ceea ce ei 
numesc „Maşini de generat Energia Punctului
 Zero” şi au fost foarte entuziaşti în privinţa 
capacităţii acestor dispozitive de a se 
branşa la câmpul de energie eterică şi de
 a produce energie, practic, nelimitată, 
numai că speranţele le-au fost năruite 
atunci când au fost chemaţi şi colegi sceptici,
 deopotrivă, ca să fie martori ai „miracolului”.


Fondatorii intră şi în „detalii tehnice”, 
precizând că, în punctul în care aproape nu
 există rezistenţă, avem potenţial energetic 
aproape infinit. În acest caz este accesat 
câmpul infinit de energie al planurilor 
eterice, întrucât sursa nediferenţiată de 
energie creează un „tunel”, din tărâmul eteric 
până în tărâmul fizic.

Exact în punctul în care polarităţile se 
află în echilibruavem o mini-Gaură de 
Vierme, sau Portal, care se deschide în 
tărâmurile eterice. Tehnologia care se 
branşează în „gaura de vierme” este, 
practic, aceeaşi tehnologie care utilizează 
câmpul punctului zero pentru a propulsa 
o navă spaţială prin tărâmurile eterice
între puncte fizice 3D din timp/spaţiu.

Până în acest moment numai câteva 
dispozitive bazate pe punctul zero au 
putut funcţiona pe Pământ, şi atunci 
numai în prezenţa acelora care cred şi 
acceptă pe deplin această tehnologie.

Adesea, dispozitivele eşuează în prezenţa
 celor sceptici, din cauza câmpului 
electromagnetic polarizat negativ 
prezent în jurul unor asemenea sceptici
(Desigur, ne referim la cei care refuză
 să aibă o minte deschisă, căci există şi o 
formă de scepticism sănătos.)

Vibraţiile energetice ale 
AŞTEPTĂRILOR NEGATIVE 
interacţionează în mediul cuantic şi 
afectează capacitatea inventatorilor de 
a-şi prezenta cu succes dispozitivul
Asemenea dispozitive pot funcţiona numai
 într-un câmp de conştiinţă care acceptă
 realitatea lor.

Chiar dacă dispozitivele funcţionează fără
 probleme, aceia care nu sunt 
capabili sau nu vor să le accepte 
realitatea, nu vor trăi „miracolul”.

Pe măsură ce Pământul intră în 
Zona Electro-magnetică Nulă, iar 
polarizarea Planetei scade,Tehnologia 
pe baza Punctului Zero va avea un 
teren mai fertil, în care să fie dezvoltată.

În acelaşi timp, nivelul conştiinţei 
oamenilor de ştiinţă va creşte
Ei îşi vor crea „oaze sigure”, în care 
invenţiile lor nu vor putea fi furate 
sau cenzurate...Conştiinţa colectivă, în înregistrările Akashice, 
conţine întreaga tehnologie avansată realizată 
vreodată de la începutul Pământului.

Noi civilizaţii au venit şi au plecat, mulţi
 cercetători conştienţi au accesat Câmpul Akashic
pentru a redescoperi Tehnologiile Geometriei Sacre, 
Generatoare de Christal, Energia Punctului Zero, 
Fuziunea la rece, Radionică, şi altele.


Chiar şi FONDATORII s-au tot întrebat de ce
 civilizaţiile decad în mod repetat, tocmai când
 lucrurile par să treacă spre alt nivel.

În fiecare caz, câteva suflete au reuşit să 
păstreze cunoaşterea dobâdită în acele 
timpuri şi să o aplice în încarnările ulterioare. 
De asemenea, în cele mai multe cazuri, 
un mic număr de suflete au ales să părăsească
 Pământul cu conştiinţa intactă şi să meargă în 
alte lumi, mai degrabă decât să fie parte din
 „a începe din nou” pe Pământ (aşa cum s-a 
petrecut inclusiv după ultima 
Cădere a Atlantidei” de acum aproximativ 
12.000 de ani, la ultimul „semi-Ciclu Platonic”, 
mai exact în anul 9.564 Î.Ch.)...

Modalitatea preferată a celor înţelepţi din 
civilizaţiile trecute a fost de a rămâne în 
tărâmurile superioare şi a comunica cu
 societăţile nou create prin contact telepatic, 
chanelling şi aterizări scurte şi ocazionale pe 
Pământ. (Cea din urmă metodă a fost descurajată
 şi este cea mai utilizată de către ET 
cei mai puţin evoluaţi care interacţionează 
direct cu oamenii prin intermediul navelor 
spaţiale şi proiecţiilor holografice.)


Fondatorii afirmă că există o mare parte de 
adevăr în afirmaţia făcută de mulţi dintre
 vizionari, că tehnologiile au fost retrase 
de către întelepţi pentru a evita utilizarea 
greşită de către oamenii care se află pe 
drumul evoluţiei, mulţi dintre ei uitând 
de intelegerea lor spirituală când au trecut
 prin distrugerea civilizaţiei precedente.

Datorită Legii Non-Interferenţei, mulţi întelepţi
 au părăsit  complet planul Pământului, 
lăsând omenirea să se lupte pentru a face
 propriile alegeri, care nu au fost de multe 
ori în beneficiul maxim al creşterii sufletului.

Diferite măsuri de protecţie au fost instituite
 pentru a preveni utilizarea abuzivă a 
tehnologiilor puternice.

Bariera de frecvenţă a fost o cooperare între
 facţiunile de lumină şi cele întunecate ale
 raselor stelare de pe Orion şi Sirius A.

Cele întunecate doreau să împiedice oamenii 
de pe Pământ să se dezvolte psihic şi intuitiv. 
Cele de lumină susţineau carantina pentru că 
nu doreau ca oamenii negativi de pe Pământ
 să migreze în părţile vecine ale galaxiei şi să
 răspândească modul lor războinic.

Deci, pe Pământ au fost instituite tipare 
energetice pentru a evita utilizarea
 tehnologiilor avansate.

Totuşi, datorită interferenţei celor din
 Zeta Reticuli, Orionieni cenuşii, 
Pleiadieni luminoşi şi alte grupuri
tehnologii avansate au fost reintroduse 
în Secolul 20, sub forma circuitelor integrate,
 computerelor şi dispozitivelor de telecomunicaţii.
Din perspectiva Fizicii Cuanticetehnologiile
 înalte, ca tehnologia punctului zero, poate 
exista doar în cadrul unei rezonanţe de susţinere 
a câmpului supra-conductor.

O conştiinţă predominant negativă nu poate 
crea un câmp de rezonanţă suportiv.

Dintr-o perspectivă METAFIZICĂo planetă 
care conţine o conştiinţă negativă mare, care 
crede în lipsă şi deficit, nu va atrage 
prosperitatea şi abundenţa asociate cu 
Câmpul Punctului Zero.


Aşadar, către finalul acestui prim articol 
despre Tehnologii avansate şi Energie Liberă,
 putem concluziona că aceste tehnologii 
creează o punte între tărâmurile eterice 
şi cele fizice, permiţândCâmpului aproape
 infinit al Sursei nediferenţiate de Energie 
să curgă şi să regenereze tărâmul fizic.

Unii cercetători numesc această 
curgere de energie „CENTROPIE” sau 
încărcarea entropieifiindcă este 
inversul entropiei observată în legea a 
doua a termodinamicii.

Pentru a explica acest lucru în termeni 
practici, Energia Spirituală a Sursei 
revitalizează lucrurile care „se prăbuşesc”
 sau care sunt „măturate” de către ravagiile
 timpului densităţii a 3-a.


Deci, după cum vedem, sunt câţiva 
factori care, în trecut, au prevenit 
reintroducerea tehnologiilor avansate 
după ce o civilizaţie a decăzut.

În starea tranzitorie prezentă a Pământului,
 Fondatorii afirmă că un număr suficient
 de suflete iluminate vor supravieţui 
schimbărilor, împreună cu cunoaşterea lor 
de adevăruri mai înalte, iaraceasta le va 
permite ca să creeze CÂMPURI DE 
REZONANŢĂ care să conducă către 
dezvoltarea unor TEHNOLOGII ÎNALTE.

În plus, sufletele din a 4-a dimensiune
 îşi vor dezvolta rapid abilităţile lor telepatice
care îi vor ajuta în mod deosebit la 
echilibrarea utilizării tehnologiei.


În final, putem şi noi constata, precum 
Fondatorii, că, până la momentul în 
care Internetul a devenit disponibil pe tot
 globul, majoritatea progreselor reale ale
 tehnologiei au fost cenzurate, pentru ca 
elita conducătoare să-şi poată menţine 
sistemele instalateEi nu vor ca oamenii
 obişnuiţi să devină prea puternici 
(„împuterniciţi”), întrucât ei văd acest fapt 
ca pe o ameninţare asupra modului lor de viaţă
(„a conduce” şi „a controla”).

Astfel, au fost suprimate majoritatea 
tehnologiilor
 care sunt cu adevărat folositoare...

Există tratamente pentru cancer de mai 
bine de 100 de ani. De asemenea, există, 
de mult timp,capacitatea de a produce 
energie curată. Se poate cultiva hrană 
ieftină şi din abundenţă, destul cât să fie
 hrănită o populaţie de 10 ori mai mare
 decât cea din prezent 
(după cum afirmă Fondatorii).

Concluzia finală este aceeaşi : 
deşi vina aparţine parţial Cabalei
conştiinţa globală a omenirii a fost cea
 care a ţinut tehnologia în întuneric.


Va fi o mare revoluţie tehnologică în 
anii ce urmează, care va face ca progresele
 tehnologice recente să pară şterse, 
prin comparaţie.

Totuşi, aceasta se va manifesta abia 
după ce forţele actuale ale controlului şi 
dominaţiei vor intra în declin...MarYan

Niciun comentariu:

 
Art Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAlterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog Directory Director web luxdesign28.roClickLink.ro